Luthier Mehmet Caymaz

Jaymaz Udları, ağacın kesiminden başlayıp ud haline gelinceye kadarki süreçte baştan sona Mehmet Caymaz usta tarafından yapılmaktadır. Mehmet Usta`nın bir çırağı yoktur ve tüm udlarını el sanatlarındaki 41 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle kendisi imal etmektedir.

Enstrüman, mobilya gibi görsel güzellik için değil, ses için üretilir. Ancak hem görsellik, hem de ses bir enstrümanda vücut buluyorsa işte bu sanattır.

Mehmet Usta, tekne formlarında bazı değişikliklere giderek 7 farklı ud formu tasarlamıştır. Bunu klasik udlara alternatif olsun diye değil, çağımızın arayış içerisinde olan müzisyenlerinin farklı taleplerine ve udun gelecek yüzyıllara nasıl taşınacağı düşüncesiyle yapmıştır. Bu tasarımların hepsi hem usta udiler hem de diğer lutiyeler tarafından çok beğenildi.